امامزاده حسین ابن موسی کاظم(ع)

امامزاده حسین ابن موسی کاظم(ع)
امامزاده حسین ابن موسی کاظم(ع)
آرامگاه حسین ابن موسی (ع) در سه کیلومتری شمال غربی شهرستان طبس قرار دارد . اصل بنا به تاریخ 494هـ . ق تعلق دارد و در سمت غربی صحن امامزاده ، ایوانی به نام ایوان ” امیر علی مشیر ” دیده می شود از ملحقات این آرامگاه ، ساختمان چهل چراغ است که مدفن چندی از حکام و بزرگان پیشین طبس است . این امامزاده به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده یزد ، مشهد و حمایت های آستان قدس رضوی (ع) ، رونق بسیار یافته و به مکان زیارتی ، سیاحتی با شکوهی تبدیل شده است . در گوشه گوشه این سرزمین ، بناها و بارگاه هایى دیده مى شود که مردم گرداگرد آن به توسل و تقرّب ، آن را گرامى مى دارند . این بناهاى تاریخى که هر از چندى بازسازى ...
ادامه مطلب