امامزاده جعفر هشتگرد

امامزاده جعفر هشتگرد
امامزاده جعفر هشتگرد
این بنا درداخل شهر هشتگرد واقع شده و گرداگرد آن را دیواری احاطه کرده است. قدیمی ترین و اساسی ترین بخش این بنا حرم آن است. داخل بقعه فاقد هرگونه تزئین یا نوشته و کتیبه است.  
ادامه مطلب