امامزاده بی بی خدیجه، میبد

امامزاده بی بی خدیجه، میبد
امامزاده بی بی خدیجه، میبد
امامزاده بی بی خدیجه خاتون بنای آرامگاهی است که بر روی مزار امام زاده بی بی خدیجه از فرزندان امام موسی بن جعفر بنا گردیده و قدمت آن به دوران قاجار باز می گردد . این بنا در جنوب بافت تاریخی مهرجرد و در کنار قبرستان و مدرسه تاریخی آن قرار داشته و ساختار آن از یک گنبدخانه مرکزی با صحن و ایوان و ورودی (شمالی) و یک دور رواق در سه راستای دیگر (شرق وغرب و جنوب) اجرا گردیده است. مصالح عمده مصرفی این بنا خشت بوده و تزئینات لایه های داخلی آن با اندود گچ اجرا شده است. بنای امام زاده بی بی خدیجه امام زاده بی بی خدیجه خاتون (س): امام زاده بی بی خدیجه که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است همواکنون د...
ادامه مطلب