امامزاده بی بی حیات

امامزاده بی بی حیات
امامزاده بی بی حیات
خلاصه شجرنامه و هجرت ناتمام امامزاده بی بی حیات (س) نام : فاطمه صغری (س) مشهور به امامزاده بی بی حیات نام پدر: امام موسی کاظم (ع) نام مادر : نجمه خاتون از اولادان و اناثیه امام موسی بن جعفر (ع) با نجمه خاتون: 1- فاطمه کبری (س) مشهور به حضرت معصومه (س) که در قم مدفون است. 2- فاطمه صغری (س) مشهور به امامزاده بی بی حیات که مدفون است در کوه شرقی خنامان کرمان و از خواهران بطنی امام رضا (ع) می باشند. فاطمه صغری (س) در روز جمعه اول ماه رجب سنه 184 از هجرت در مدینه منوره قدم به عرصه وجود نهاد و در پانزدهم ماه شعبان سال 203 هجری قمری در کوه شرقی خنامان کرمان دار فانی را وداع فرموده و در همان م...
ادامه مطلب