امامزاده برکشلو

امامزاده برکشلو
امامزاده برکشلو
این مقبره در روستای امامزاده در 12 کیلومتری شهرستان ارومیه واقع شده است .قدمت تاریخی این مقبره به دوره زندیه یا اوایل دوره قاجاریه می رسد. رواق ، گنبد و ایوان در سال 1335 ه . ق بنا شده است . بنای مقبره مستطیل و گنبد مرکزی آن از نوع چهار طاقی های ساسانی است که با چهار جرز قوس دار و گوشواره ها به هشت ضلعی تبدیل شده است . نمای خارجی آجرکاری شده و نمای داخلی نیز، از نظرتقسیم بندی و ترکیبات معماری ، چشمگیر و خوش ترکیب است .  
ادامه مطلب