امامزاده برهان هیر

امامزاده برهان هیر
امامزاده برهان یا شاه رشید در حدفاصل بین دو روستای هیر وویار قرار دارد. تعدادی از معلمان زبر دست با سرپرستی و تجارب اداره میراث فرهنگی در بلند ترین قله نزدیک روستا موسوم به شاه رشید، مشغول مرمت بنای تاریخی و مذهبی امامزاده برهان معروف به شاه رشید هستند که در 5 کیلومتری شمال غربی روستا واقع گردید به طوری که میانگین دمای آن 8 درجه از هوای اطراف روستا خنک تر است. اگر با اندکی کنجکاوی بر روی بام بنای آن قرار بگیریم می توانیم بیش از نیمی از طبیعت زیبا و بکر منطقه، اعم از روستا ها، مناظر دیدنی، مزارع، مراتع و باغستان های آن را زیر پای خود به تماشا بنشینیم .
ادامه مطلب