امامزاده بابا منیر

امامزاده بابا منیر
امامزاده بابا منیر
امام زاده بابامنیر یک اثر تار یخی است که در شهرستان ممسنی، بخش ماهور میلاتی ،روستای بابامنیر(شهر بابامنیر)واقع شده است. این بنا بقعه است ساخته شده از مصالح گچ وشنگ با پلان تقریبا (از خارج بنا)که بدون در نظر گرفتن فرم گنبد از نظر پلان شباهت زیادی به چهارطاقی های دوره ساسانی دارد. این چهارطاقی با استفاده از گوشواره به پلان هشت گوش تبدیل وگنبد بلند مخروطی دندانه دار بر روی آن استوار شده است. گنبد امامزاده بابامنیر از نظر فرم قابل مقایسه با گنبد دانیال نبی در شوش ونیز گنبد امام زاده شیرمرد در نوراباد ممسنی می باشد. ممسنی:امام زاده بابامنیرداخل بنا به وسیله گچ اندود شده است وتعمیرات بر ...
ادامه مطلب