امامزاده اسماعیل (ع) ـ زیوان

امامزاده اسماعیل (ع) ـ زیوان
امامزاده اسماعیل (ع) ـ زیوان
آستان امامزاده اسماعیل (علیه السلام) در شهرستان ری، بخش فشاپویه، دهستان کلین روستای زیوان واقع شده است. بنای بقعه به مساحت 55 مترمربع اخیراً بازسازی شده و دارای گنبد فلزی کوچک است. فضای داخل حرم حدود 37 مترمربع وسعت دارد که سفیدکاری و رنگ آمیزی شده است. محوطه باصفای بقعه حدود یک هکتار است. این بقعه جزو آثار ملی به ثبت رسیده است. به اعتقاد اهالی، امامزاده اسماعیل از فرزندان یوسف بن امام موسی کاظم (علیه السلام) است که ظاهراً این مطلب از کتاب بحرالانساب فاضل دربندی اقتباس شده است. سیدجعفر اعرجی، شخصیت مدفون در بقعه را از سادات بنی الطیار می داند و می نویسد: «اسماعیل بن جعفر بن عبدالله بن قاسم...
ادامه مطلب