امامزاده اسماعیل (ع) ـ برگجهان

امامزاده اسماعیل (ع) ـ برگجهان
امامزاده اسماعیل (ع) ـ برگجهان
نسب این امامزاده را به امام کاظم (علیه السلام) می رسانند. آستان امامزاده اسماعیل (علیه السلام) در شهرستان شمیرانات، بخش لواسانات، دهستان لواسان کوچک، غرب روستای آبادی برگجهان واقع شده است. در ارتفاع 1994 متری سطح دریا واقع شده است. بنای قبلی بقعه با قدمت حدود 700 سال به قرن ششم و هفتم هجری باز می گردد از جنس سنگ و ساروج بود که نسان از یکی از میراث های باارزش گذشته دارد که اکنون جای خود را به بنایی با پلان مربع شکل و گنبدی مخروطی با پوشش شیروانی داده است که حدود 50 متر مربع مساحت دارد. بنای بقعه در سالهای اخیر بازسازی گردیده است. در فصول بهار و تابستان زائرین بسیاری به این بقعه مبارک مشرف می...
ادامه مطلب