امامزاده اسحاق (ع) دلیجان

امامزاده اسحاق (ع) دلیجان
امامزاده اسحاق (ع) دلیجان
بنا به گفته اهالی از نوادگان امام موسی کاظم (علیه السلام) می باشد. به نظر مرحوم فیض مدفونین در این بقعه ابوالحسین عیسی بن علی بن الحسن بن عیسی الرومی بن علی بن الحسن (مدفون در درب بهشت قم) ازاحفاد علی بن جعفرالصادق (علیه السلام) و مادرش مریم و سیداسحاق از سادات موسوی هستند. (گنجینه آثار قم2:44-47 ،دلیجان در آیینه ایران: 349-352) برخی دیگر نسب خفته در این مزار را چنین گفته اند: ابوالحسن عیسی بن علی بن حسن بن عیسی بن محمّدبن علی بن جعفرالصادق (علیه السلام) است. برخى براین نظرند که مدفونین دراین بقعه، ابوالحسن عیسى بن على بن حسن بن عیسى الرومى بن على بن حسن العلوى به همراه مادرش مریم هستند. ن...
ادامه مطلب