امامزاده ابوالقاسم (علیه السلام) ـ بفروئیه

امامزاده ابوالقاسم (علیه السلام) ـ بفروئیه
امامزاده ابوالقاسم (علیه السلام) ـ بفروئیه
از دیرباز به عنوان شیخ ابوالقاسم و یاپیر بفروئیه خوانده می شد و بر سردرب ضریح شخصیت مدفون را امامزاده شیخ ابوالقاسم معرفی کرده اند. آدرس:استان یزد ـ شهرستان میبد ـ بخش مرکزی ـ شهر میبد ـ دهستان بفروئیه ـ روستای بفروئیه.
ادامه مطلب