امامزاده-ابراهیم

امامزاده ابراهیم
امامزاده ابراهیم
هنگامی که از شفت به سمت جنوب غرب 34 کیلومتر پیموده شود، در دل کوهستان های جنگلی پوشیده از راشستان های تنومند و در درّه ای تنگ و بن بست، بقعه ای قرار دارد که قرن هاست مأمن و پناهگاه دردمندان و حاجتمندان منطقه و دیگر زوّاری است که از سرتاسر گیلان و ایران بدانجای می آیند تا روز یا روزهایی را در کنار ضریح مطهر امام زاده با خدای خویش نجوایی دردمندانه کنند. برای رسیدن به این بقعه پس از «شفت» بایستی از «چوبَر»، «مبارک آباد»، «لاسَک»، «کِلوان»، «دورودخان»، «بابارِکاب» و در نهایت «روستای طالقان» گذشت و آن گاه در آغوش طبیعت به زیارت بارگاه مطهر امام زادۀ خفته در آن بقعه شریف، شرف حضور یافت. بنا به روایا...
ادامه مطلب