امامزاده ابراهیم (ع) نوده

امامزاده ابراهیم (ع) نوده
امامزاده ابراهیم (ع) نوده
آستان امامزاده ابراهیم (علیه السلام) در شهرستان رباط کریم، بخش مرکزی، دهستان وهن آباد، روستای نوده واقع شده است.  
ادامه مطلب