امامزاده ابراهیم (ع) آمل

امامزاده ابراهیم (ع) آمل
امامزاده ابراهیم (ع) آمل
یکی از دو امامزادهٔ معروف شهر آمل و از امامزادگان متبرک و خاص ایران است و هم اکنون از بناهای تاریخی شهر آمل و مازندران محسوب می شود. این امامزاده به دلیل آثار نفیس چوبى از قبیل در، صندوق و همچنین تزئینات و کتیبه هاى زیباى قاجارى اهمیت هنرى و تاریخى دارد. بر روی در و صندوق چوبین روی مرقد، کتیبه های زیبایی به خط رقاع حک شده که طبق مفاد آن ها، مزار متعلق به ابو محمد ابراهیم از فرزندان موسی کاظم و برادرش ابولمعلی یحیی و مادر ایشان می باشد. مسجدی ضمیمهٔ امامزاده است و در قسمت شرقی مسجد اتاقی دیده می شود. مشهور است دو نفر به نام های یعقوب وابراهیم که امامزاده ابراهیم و برادرانش را شستند و دفن نمو...
ادامه مطلب