الشتر

ترمینال الشتر لرستان
ترمینال الشتر در استان لرستان آماده خدمت رسانی به مسافران ورودی به شهرستان الشتر و مسافرانی که قصد سفر از این شهر به سایر نقاط ایران را دارند می باشد. شهر الشتر باجاده فرعی آسفالته به طول حدود 15 کیلومتر از دو سمت شمال و جنوب به راه اصلی خرم‌آباد به کرمانشاه متصل می‌شود. همچنین با جاده‌ای از سمت شرق به راه اصلی بروجرد-خرم‌آباد وصل می‌شود. از سمت غرب نیز به بخش فیروزآباد و از آنجا به نورآباد و دیگر مناطق لک نشین مرتبط است. روستاهای فیض آباد (ورمزیار)، حق ندر (حق نیر)، دکاموند، دره تنگ، دهرحم (ده رحیم)، آهنگران، امیر، هنام، تملیه، سیاهپوش و جوانمرد از روستاهای مشهور این دیار می‌باشد. ا...
ادامه مطلب