افلاک نمای خیام

افلاک نمای خیام
افلاک نمای خیام
مجتمع اخترشناسی و افلاک نمای خیام یکی از بزرگترین طرح های علمی در ایران است. این مجتمع یکی از مراکز پژوهشی در حال ساخت در نیشابور است. این مجتمع اخترشناسی یکی از بزرگترین طرح های علمی و گردشگری ایران است. افلاک نمای خیام در نیشابور در نزدیکی آرامگاه خیام در حال ساخت می باشد و هنوز به بهره برداری کامل نرسیده است. افلاک نمای این بنا بزرگترین افلاک نمای خاورمیانه است. مجتمع فرهنگی افلاک نمای خیام با زیربنای 2 هزار و 889 متر مربع شامل 2 هزار و 800 متر مربع سقف محصور، 37 متر مربع رواق کناری، 52 متر مربع کنسول و پیشامدگی ساختمان و سردر ورودی است که در سه طبقه احداث شده است. این پروژه از سال 1379 ...
ادامه مطلب