افزار فلزی زنجان

افزار فلزی
افزار فلزی
ساخت افزار جنگ ، شکار و… با استفاده از فولاد نرم و کربن که به وسیله چکش فرم گرفته شده باشند. مثل سپر، شمشیر، چاقو، قندشکن و … با دسته هایی از چوب، استخوان، شاخ حیوانات، عاج، ملیله و همچنین تزئین آنها، از جمله صنایع دستی این استان می باشد. از آنجائیکه ایرانیان در بین جهانیان از جنگاوران بی باک و جهانگشایان چیره دست شناخته شده اند ناگزیر باید از ابزارهای جنگی خوبی برخوردار بوده باشند، چرا که در زبان پارسی نام ابزارهای جنگی بجای مانده که برخی از آنها را در پارس باستان یعنی در نوشته های روزگار هخامنشیان و بیشتر آنها را در نامه دینی ایرانیان،اوستا، می یابیم و جالب اینکه نام بیشتر ابزار مزبور در زم...
ادامه مطلب
استان زنجان
استان زنجان
موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان استان زنجان که آن را فلات زنجان نیز مى نامند، در ناحیهٔ مرکزى شمال غربى ایران واقع شده است. این استان در 47 درجه و 10 دقیقه تا 50 درجه و 5 دقیقهٔ طول شرقى و 35 درجه و 25 دقیقه تا 37 درجه و 10 دقیقهٔ عرض شمالى خط استوا، با مساحتى نزدیک به 369‚39 کیلومترمربع قرار گرفته است. استان زنجان از شمال به استان هاى اردبیل و گیلان؛ از شرق به استان قزوین؛ از جنوب به استان همدان؛ از جنوب غربى و غرب به استان هاى کردستان و آذربایجان غربى و آذربایجان شرقى محدود است و از جملهٔ استان هایى است که به تنهایى با 7 استان کشور همسایه و همجوار است. استان زنجان براساس آخرین تقسی...
ادامه مطلب