افراتخته

ذخیره گاه جنگلی افراتخته
این ذخیره گاه در ارتفاعات جنوب شرقی علی آباد کتول و در 60 کیلومتری گرگان واقع شده است. این مجموعه از توده های سوزنی برگ سرخ دار پوشیده شده که از نظر مطالعه و حفظ گونه های کمیاب، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. درخت سرخ دار، از معدود سوزنی برگ های ایران بوده و رویشگاه آن از نادر جنگل های جهان به شمار می رود.
ادامه مطلب