اطلاعات راجع به گمرک

آنچه یک مسافر باید در مورد گمرک بداند
آنچه یک مسافر باید در مورد گمرک بداند
در تمام کشورهای جهان، مسافران پروازهای خارجی باید از بخش گمرک فرودگاه عبور کنند و ماموران گمرک اجازه دارند تمام بارهای شما را از نظر تجاری یا مسافری بودن بررسی کنند و در صورتی که شما بیش از میزان اعلام شده، وسایل نو به همرا داشته باشید، ممکن است مجبور به پرداخت جریمه شوید. معمولا در پروازهای بین المللی قبل از رسیدن به مقصد، به شما فرم های مربوط به گمرک داده می شود. آنها را با دقت و صداقت پر کنید. توجه داشته باشید در صورت ارائه اطلاعات نادرست، دچار مشکل خواهید شد. این فرم معمولا به زبان انگلیسی است و اگر برای پرکردن آن، مشکل دارید از یکی از افراد همراه که به وی اطمینان دارید، درخواست کمک کنی...
ادامه مطلب