اضطراری

لیست تلفن های راهنمایی و پاسخگویی به گردشگران
لیست تلفن های راهنمایی و پاسخگویی به گردشگران (نوروز 92) ردیف نام و نام خانوادگی استان کد دفتر فاکس 1 طالبی آذربایجان شرقی 0411 5546041 5546050 2 عبدزاده آذربایجان غربی 0441 2250313 2250167 3 حسن پور اردبیل 0451 4 خانم کرمی ایلام 0841 3341840 3341840 5 خانم وثوقی خانم عظیمی تیا اصفهان 0311 2215573 2235113 6 طاهری فر البرز 026 32829120 32829120 7 ...
ادامه مطلب