اصلاندوز

اصلاندوز
اصلاندوز
جمعیت : 3971 کد تلفن : 452 اَصلاندوز شهری است در بخش اصلاندوز شهرستان پارس آباد استان اردبیل تپه نادری که محل تاجگذاری نادرشاه افشار می باشد در مرکز شهر اصلاندوز واقع شده است.جاذبه های گردشگری اصلاندوز علاوه بر جنگل حاشیه رود ارس، دریاچه پشت سد میل مغان می باشد.  
ادامه مطلب