اشکانیان

باتری اشکانیان؛ نخستین باتری جهان
باتری اشکانیان؛ نخستین باتری جهان
باتری اشکانیان که با نام‌های «باتری پارتیان» و بعضاً «باتری بغداد» در سطح جهان شناخته می‌شود، در سال 1936 توسط «ویلهلم کونیگ» در منطقه «خواجه ربو» در نزدیکی بغداد ـ حوالی شهر باستانی تیسفون ـ کشف شد. فرضیات ارائه شده در زمینه‌ یافته‌های باستان شناسان همگی بر این مطلب صحه گذاشته‌اند که این مجموعه در راستای کاربردهای الکتروشیمیایی از جمله آبکاری فلزات ساخته شده که کشف ظروف آبکاری شده در حوالی محل کشف این باتری، موئدی بر این مطلب است؛ یافته‌ای که به نوبه خود از یک جهش علمی تاریخی حکایت دارد. عملکرد باتری اشکانیان محلول های سیانید طلا به سادگی در هزاران سال پیش تولید می‌شده‌اند، و  دیگر...
ادامه مطلب