اشترانکوه

اشترانکوه
اشترانکوه
رشته کوه اشترانکوه در شرق استان لرستان و یکی از بلندترین رشته کوه های زاگرس است اشتران کوه از غرب به شهرستان دورود از شمال به شهرستان ازنا و از شرق و جنوب به شهرستان الیگودرز محدود می شود بلندترین قله این رشته کوه به نام سن بران 4150 متر بلندا دارد و مرتفع ترین نقطه استان لرستان است. این رشته کوه سرچشمه یکی از سرشاخه های رود دز به نام ماربره است که در دوره کوهزایی جدید ایجاد شده است. این کوه از جمله کوه های جوان می باشد که در حدود 30 میلیون سال پیش ایجاد شده است. قله های بلند و پر برف، دره های ژرف و طولانی، رودهای دائمی، پوشش گیاهی و جانوری بسیار متنوع، روستاهای کوهپایه ای از جمله ویژگی ...
ادامه مطلب