اسیا

تنگه بسفر
حتما شنیده اید کمتر کسی پیدا می شود که نام تنگه بسفر را نشنیده باشد یا به استانبول رفته باشد و از تنگه بسفر دیدن نکرده باشد.اگر قصد سفر به استانبول و دیدن تنگه بسفر را دارید حتما با ما همراه شوید چرا که این پست مخصوص شماست. مرز آسیا و اروپا تنگه بسفر، دو قاره اروپا و آسیا را از هم متمایز و جدا میکند.این تنگه از شهر استانبول گذر میکند و در واقع بخشی از شهر استانبول در آسیا و بخش دیگر در اروپا قرار دارد.برای دیدن از این تنگه می توانید تور کشتی را انتخاب کنید.این تور در همه زمان و همه روز هفته پا برجاست.شرکت در تور در دل شب و هم در روز زیبایی خاص خود را دارد.در شب نور پردازی هایی که انجام شده ا...
ادامه مطلب