استفاده عشایر

خورجین بافی
خورجین نوعی کیسه است که بر پشت حیوانات باری به منظور قرار دادن بار در آن گذاشته می شود. خورجین ها معمولاً از دو جوال تشکیل شده اند که که نیمی از دهانه هر دو را به هم می دوزند. خورجین در حمل و نگهداری اشیاء نفیس و قیمتی به ویژه در مواقع کوچ مورد استفاده عشایر قرار می گیرد و تقریباً حکم صندوقچه را دارد. خورجین ها جزو جهیزیه دختر عشایری هم به شمار می آیند. خورجین بافی بافته ای است که در اکثر مناطق روستایی و جوامع عشایری با نقوش هندسی تولید می شود. مواد اولیه آن از پشم های رنگی, نخ پنبه ای و گاه موی بز می باشد که موارد مصرفی نظیر حمل ونقل پشت دوچرخه و موتور و یا چهارپایان را دارد. عرض این دستبا...
ادامه مطلب