استخر طبیعی چماچاشفت

استخر نورماس
این استخر طبیعی در روستای کلاچ خندان از توابع دهستان جیرده که در بخش مرکزی شهرستان شفت واقع شده است، قرار دارد.  
ادامه مطلب