استان کهگیلویه و بویراحمد

استان کهگیلویه و بویراحمد
استان کهگیلویه و بویراحمد
موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان استان کهگیلویه و بویراحمد با 264‚16 کیلومترمربع وسعت در جنوب غربى ایران، بین 30 درجه و 9 دقیقه تا 31 درجه و 32 دقیقه عرض شمالى و 49 درجه و 57 دقیقه تا 50 درجه و 42 دقیقه طول شرقى واقع شده است. این استان از شمال با استان چهار محال و بختیارى، از جنوب با استان هاى فارس و بوشهر، از شرق با استان هاى اصفهان و فارس و از غرب با استان خوزستان همسایه است. قلهٔ دنا با ارتفاع 4409 متر بلندترین استان و پست ترین ناحیهٔ آن لیشتر با ارتفاع 500 متر از سطح دریا مى باشد. براساس تقسیمات کشورى سال 1375، استان کهگیلویه و بویر احمد داراى 3 شهرستان، 12 بخش، 8 شهر، 38 دهستان و...
ادامه مطلب