استان زنجان

استان زنجان
استان زنجان
موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان استان زنجان که آن را فلات زنجان نیز مى نامند، در ناحیهٔ مرکزى شمال غربى ایران واقع شده است. این استان در 47 درجه و 10 دقیقه تا 50 درجه و 5 دقیقهٔ طول شرقى و 35 درجه و 25 دقیقه تا 37 درجه و 10 دقیقهٔ عرض شمالى خط استوا، با مساحتى نزدیک به 369‚39 کیلومترمربع قرار گرفته است. استان زنجان از شمال به استان هاى اردبیل و گیلان؛ از شرق به استان قزوین؛ از جنوب به استان همدان؛ از جنوب غربى و غرب به استان هاى کردستان و آذربایجان غربى و آذربایجان شرقى محدود است و از جملهٔ استان هایى است که به تنهایى با 7 استان کشور همسایه و همجوار است. استان زنجان براساس آخرین تقسی...
ادامه مطلب