استان بوشهر

استان بوشهر
استان بوشهر
موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان استان بوشهر با مساحتى حدود 653‚27 کیلومترمربع بین 27 درجه و 14 دقیقهٔ عرض شمالى و 50 درجه و 6 دقیقه تا 52 درجه و 58 دقیقهٔ طول شرقى از نصف النهار گرینویچ قرار دارد. این استان از شمال به استان خوزستان و قسمتى از کهگیلویه و بویراحمد، از جنوب به خلیج فارس و قسمتى از استان هرمزگان، از شرق به استان فارس و از غرب به خلیج فارس محدود است. استان بوشهر با خلیج فارس بیش از 600 کیلومتر مرز دریایى دارد و از اهمیت سوق الجیشى و اقتصادى قابل توجهى برخوردار است. براساس آخرین تقسیمات سیاسى کشور استان بوشهر مشتمل بر 8 شهرستان، 17 بخش، 13 شهر، 36 دهستان و 706 آبادى داراى س...
ادامه مطلب