استان آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی
استان آذربایجان شرقی
موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان آذربایجان شرقى با وسعت 45261/4 کیلومترمربع در گوشهٔ شمال غربى فلات ایران قرار دارد. رود ارس حدود شمالى آن را با جمهورى هاى آذربایجان، ارمنستان و ایالت خودمختار نخجوان مشخص مى کند. رود قطور و آب هاى دریاچهٔ ارومیه حدود غربى آن با استان آذربایجان غربى است. در جنوب، کشیدگى رشته کوه ها، دره ها، جلگه ها و دشت ها موجب پیوستگیِ توپوگرافیک استان با آذربایجان غربى و زنجان شده است و در شرق نیز دره و رودخانه دره رود، کوه هاى سبلان، چهل نور و گردنهٔ صائین این خطه را از استان اردبیل جدا مى کند. مدارهاى 5 دقیقه و 45 درجه و 22 دقیقه و 36 درجه منتهى الیه غربى و شرقى مخت...
ادامه مطلب