ارگ سلطانیه زنجان

ارگ سلطانیه زنجان
ارگ سلطانیه زنجان
ارگ سلطانیه یا کهن دژ در وسط شهر سلطانیه با ابعاد 450×450 و مساحتی بالغ بر 18 هکتار استقرار یافته است. این محدوده از دو بخش خندق و حصار تشکیل یافته است. حدّفاصل خندق و حصار (حداقل در جبهه جنوبی) 17 متر و پهنای آن 30 تا 40 متر بوده است. در داخل آن حصار و ارگ سلطنتی قرار گرفته است. این عنصر به شکل مستطیل به ابعاد 315×295 متر از سنگ سبز تراشیده با 16 برج و یک دروازه با زیبایی خاصی اجرا شده است. ارتفاع حصار در حال حاضر به طور متوسط 4 متر در زیر خاک و منازل مسکونی قرار دارد. این دیوار عظیم در پِی، یک پیش آمدگی به عنوان ازاره تزئینی دارد و چهار برج به قطر 17/55 متر در گرداگرد آن شناسایی شده است. از ...
ادامه مطلب