ارگ راین کرمان؛ دومین بنای بزرگ خشتی جهان

ارگ راین کرمان؛ دومین بنای بزرگ خشتی جهان
ارگ راین کرمان؛ دومین بنای بزرگ خشتی جهان
ارگ رایِن دومین بنای خشتی جهان است. این بنای تاریخی بزرگ با مساحتی بیش از 22 هزار مترمربع، بعد از ارگ بم قرار گرفته است و هرساله میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی است. ارگ راین در جنوب غربی شهر کنونی راین در استان کرمان ایران و بر بالای تپه ای قرار دارد قرار دارد. این بنای خشتی تا حدودی به ارگ تاریخی بم شبیه است. تاریخچه ارگ راین یکی از مهم ترین آثار تاریخی کهن راین است و بر موجودیت راین قبل از اسلام مهر تأیید می نهد. گفته می شود قدمت آن به دوره ساسانیان بر می گردد. در تاریخ کرمان، از قلعه راین در قرن اول ه.ق. نام برده شده است. قلعه هایی با قدمت و سابقه بیشتر در این محل وجود داشته که ...
ادامه مطلب