ارزیابی وضعیت تسهیلات گردشگری استان آذربایجان شرقی از دید گردشگران

ارزیابی وضعیت تسهیلات گردشگری استان آذربایجان شرقی از دید گردشگران
ارزیابی وضعیت تسهیلات گردشگری استان آذربایجان شرقی از دید گردشگران
بر اساس گزارش های ارایه شده به وسیله سازمان جهانی گردشگری، درآمد اغلب کشورها از گردشگری در سال های اخیر با سرعتی چشمگیر در حال افزایش بوده است. استان آذربایجان شرقی علی رغم دارا بودن قابلیت های بسیار بالا، نتوانسته است هماهنگ با این رشد، صنعت گردشگری (خارجی و داخلی) خود را متحول سازد. مقاله حاضر با هدف یافتن پاسخ به این سوال که چه عامل یا عواملی باعث شده است تا این سرزمین از مزایای متعدد گردشگری بی بهره بماند، تهیه شده است. مقاله بر اساس یافته ها و نتایج یک بررسی میدانی از سه جاذبه گردشگری استان آذربایجان شرقی (کندوان، قلعه بابک و شرفخانه) در تابستان 1382 تهیه شده است. تحقیق به صورتی برنامه ری...
ادامه مطلب