ارتفاعات-کمتال

ارتفاعات کمتال اهر
ارتفاعات کمتال اهر
کوهستان کمتال از مهم ترین و جالب ترین کوه های ارسباران است. این کوه 3100 متر ارتفاع دارد و از نوع کوه های سنگی است. تندی دامنه ها و صعب العبور بودن آن، کوهستان را از هر نوع هجوم مصون نگاه داشته و از مظاهر تمدن جدید نیز محروم کرده است.
ادامه مطلب