اخبار روز گردشگری

۱۲ قانون برای عکس گذرنامه
۱۲ قانون برای عکس گذرنامه
قوانین 12 قانون برای عکس گذرنامه،شامل قوانین زیر میشود،اما چرا؟ارائه عکس نامناسب برای گذرنامه،ممکن است دردسر هایی را برای متقاضی ایجاد کند که منجر به اتلاف وقت و....شود.ما برای شما 12 قانون برای عکس گذرنامه را جمع آوری کردیم تا از این پس راحت بتوانید گذرنامه خود را دریافت کنید. 1. جدید باشد. 2. تمام رخ باشد به نحوی که قرص صورت بطور کامل مشخص باشد. 3. دارای زمینه کاملا روشن باشد به صورتی که پس از ممهور کردن , مهر مربوطه خوانا باشد. 4. پشت عکسها حاوی مشخصات شناسنامه ای صاحب عکس (نام , نام خانوادگی , نام پدر , شماره شناسنامه , محل صدور و تاریخ تولد) باشد. 5.عکس آقایان با لباس یقه ...
ادامه مطلب