آیین عروسی لرستان

آیین عروسی لرستان
آیین عروسی لرستان
در هر یک از مناطق مختلف لرستان آیین‏نامه‏هاى عروسى [نحوه جشن عروسى و آداب و رسوم مربوط به آن] به شیوه‏اى خاص برگزار مى‏شود. مراسم عروسى گرچه داراى وجوه مشترک فراوانى است ولى از نگاهى دیگر ویژگى‏هاى خاص آئینى هر منطقه را داراست که نمایانگر خصوصیات دینى ـ فرهنگى و گاه جغرافیایى قوم و طایفه مورد مطالعه مى‏باشد. به عنوان مثال ناف‏برى و آیین دستمال (هنگامیکه در خانه‏اى نوزاد دخترى به دنیا مى‏آید، صاحبان خانواده پسر، دستمال نوزاد دختر مى‏بسته‏اند با این نیت که دختر نامزد پسر مورد نظر مى‏باشد) رسومى است که در تمام مناطق لرستان رسم بوده و هنوز هم جارى است. با وجود اشتراک‏هاى فراوان میان آیین‏هاى عر...
ادامه مطلب