آگاهانه سفر کنید

آگاهانه سفر کنید
آگاهانه سفر کنید
بعضی ها معتقدند، سفر «زنگ تفریح» زندگی است و عده ای معتقدند که سفر «خودزندگی» است اما به نظر می رسد که ما سفر را چندان جدی نمی گیریم، مثلا برای خرید یک تلویزیون یا ماشین لباسشویی از چند نفر تحقیق می کنیم ولی آیا تا به حال برای انجام یک سفر با بنگاهی مشورت کرده ایم؟ در بسیاری از نقاط دنیا دفاتری وجود دارد که اولویت اول آن ها اطلاع رسانی و مشورت در حوزه سفر است. آ ن ها به شما می گویند، مقصدی که انتخاب می کنید چه نیازهایی از شما را برطرف می کند؛ موضوعی که در ایران چندان رونق پیدا نکرده است. مثلا خیلی ها برای چندمین بار به شمال می روند و از همان مسیر تکراری عبور می کنند، در همان رستوران تکراری ...
ادامه مطلب