آکواریوم طبیعی روستای درگزک کوهبنان

آکواریوم طبیعی روستای درگزک کوهبنان
آکواریوم طبیعی روستای درگزک کوهبنان
این چشمه خودجوش و طبیعی محل زندگی چند نوع ماهی از جمله ماهیان عید قرمزی است که حدود 18 سال در آن زندگی کرده اند که این آکواریوم در نوع خود در ایران بی نظیر و دیدنی است. روییدن گیاهان آبزی در این چشمه جلوه ای بسیار زیبا به این محل بخشیده که نظاره آن آرامش واقعی و خاص به هر بیننده می دهد و می توان آن را آکواریوم طبیعی نامید که بی نظیر است، همچنین در این روستا چند اثر طبیعی دیگر چون رودخانه و کلوت هایی چون کلوت های شهداد، وجود آرامگاه پیری بر حق وجود دارد که این منطقه را به کلکسیون آثار طبیعی و تاریخی تبدیل کرده است. روستای تاریخی درگزک یک منطقه ویژه توریستی و گردشگری در جنوب شرق ایران به و...
ادامه مطلب