آژانس گردشگری

در قرارداد با آژانس گردشگری به چه نکاتی توجه کنیم؟
در قرارداد با آژانس گردشگری به چه نکاتی توجه کنیم؟
احمد پنجه پور وکیل پایه یک دادگستری شما، برای تعطیلات بلیت رم خریده اید، سوار بر هواپیما شده اید. بار خود را از فرودگاه مقصد تحویل گرفته اید و منتظرید تا کسی که قرار بوده از سوی آژانس مسافرتی شما را به سمت هتل برساند، هر لحظه برسد. در همین حین البته خودتان و اعضای خانواده پاسپورت های خود را در دست گرفته اید تا ویزای خود را به پلیس ایتالیا نشان دهید. پلیس اول کمی به قیافه شما نگاه می کند. شما سعی تان بر این است که خیلی راحت و خندان به نظر برسید. ولی می بینید مامور ایتالیایی شما را با دقت بیشتر نگاه می کند! شاید قیافه شما را با قیافه یک بازیگر اشتباه گرفته ولی گویا قضیه این طور نیست؛ چرا که ...
ادامه مطلب
اصول حقوقی مربوط به فعالیت آژانس گردشگری
اصول حقوقی مربوط به فعالیت آژانس گردشگری
اصول حقوقی مربوط به رابطه بین مسافر و متصدی حمل ونقل یا آژانس گردشگری بسیار گسترده است و نمی توان همه آنها را در یک مقاله کوتاه به زبانی ساده بیان کرد. به عبارت دیگر، شرح جزئیات مربوط به نظریه های متعدد درباره انعقاد قرارداد (حقوق قراردادها)، شبه جرم، حقوق کسب وکار و بازرگانی و حدود مسوولیت اشخاص (اعم از اصیل، کارفرما، کارگر و پیمانکار) بسیار گسترده است. بنابراین تلاش شده است برخی مسائل مهم که از نظرگاه حقوقی واجد اهمیت است و کاربرد عمومی دارد، در این مقاله انعکاس یابد. برای اینکه شرایط و وضع خودمان را طوری تنظیم کنیم که در هنگام بروز دعوی و اختلاف، دست بالا را در محکمه داشته باشیم باید مسا...
ادامه مطلب