آموزش عبور از رودخانه وسیلاب

آموزش عبور از رودخانه وسیلاب
آموزش عبور از رودخانه وسیلاب
عبور از رود خانه عواملی را که بایستی در تشخیص به حساب آورد عبارتند از: عرض رودخانه عمق آب رنگ یا کدر بودن آب جریان و تلاطم وضع بستر علاوه بر این ملاحظات فنی باید وضع بدنی گرو خود را مجددا ارزیابیکرده و از خود پرسید این عبور برای آسیب پذیرترین عضو گروه چقدر امناست. فرض بر اینکه شما در عبور از رودخانه و به گدار زدن شک هاییدر دل دارید، حالا باید چه کاری انجام دهیم. در کشور ما خیلیمحتمل است که موقعیت انسان را مجبور به عبور از گدار رودخانهنماید، ولی اگر چنین باشد بایستی منابع لازم برای گذر امن ازرودخانه در اختیار شما باشد. مواظب فشارهای روحی باشید. بررسی بالا و پایین رودخانه از روی ن...
ادامه مطلب