آمل

استان مازندران
استان مازندران
موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان استان مازندران با حدود 24 هزار کیلومترمربع مساحت بین 47 دقیقه تا 38 درجه و 5 دقیقهٔ عرض شمالى و 50 درجه و 34 دقیقه تا 56 درجه و 14 دقیقهٔ طول شرقى از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است. دریاى مازندران در شمال، استان تهران و سمنان در جنوب و استان هاى گیلان و گلستان به ترتیب در غرب و شرق آن قرار گرفته است. براساس آخرین تقسیمات کشورى سال 1375 و با توجه به تفکیک استان گلستان از استان مازندران، این استان در حال حاضر 14 شهرستان، 38 شهر، 34 بخش و 100 دهستان دارد. شهرستان هاى این استان عبارتند از: آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنکابن، سارى، سوادکوه، قائم شهر، رامسر، ...
ادامه مطلب