آشنایی با خوراک مردم شفت در قدیم

آشنایی با خوراک مردم شفت در قدیم
آشنایی با خوراک مردم شفت در قدیم
رنج ، سبزیجات مختلف ،حبوبات ، گوشت و طیور (خانگی ،صید شده )،و ماهی (به ویژه دودی و شور )پر استفاده ترین غذا های مردم منطقه را از گذشته های دور تشکیل می دادند . مردم منطقه شفت با وجود فراوانی دام در منطقه ، کم تر از گوشت قرمز استفاده می کردند. شفتی ها نان را غذایی کم انرژی می دانستند . نان بیشتر در نواحی کوهستانی شفت میان تالش ها مصرف می شد .مردم آن نواحی گندم و جو هم می کاشتند . ملگونف که در سال 1860 در گیلان بوده و از شفت دیدن کرده است در کتاب خود می نویسد : (( در بعضی از دهات شفت مردم گندم هم می کارند)). در روستای گنجار محله ای به نام گندم آرد وجود دارد . اگر چه اکنون در آنجا به این کار ن...
ادامه مطلب