آسمان آباد

آسمان آباد
آسمان آباد
جمعیت :5908 کد تلفن :42 شهری است در استان ایلام در غرب ایران. این شهر در بخش مرکزی شهرستان شیروان و چرداول قرار دارد. فاصله شهر آسمان آباد تا سرابله 15 کیلومتر است .جمعیت “آسمان آباد” درسال 1385، برابر با 5908 نفر بوده است شهرستان شیروان و چرداول یکی از شهرستانهای استان ایلام است که مرکز آن شهر سرابله می باشد. شیروان و چرداول در سال 1360 ازاین شهرستان دارای سه بخش و هشت دهستان است: دهستانهای بخش مرکزی: دهستان آسمان آباد دهستان شباب دهستان بیجنوند نقاط شهری: سرابله دهستانهای بخش شیروان: دهستان کارزان دهستان زنگوان دهستان لومار نقاط شهری: لومار. دهستانهای بخش هلیلان: دهستان زردلان دهستان هل...
ادامه مطلب