آزاد کوه

آزاد کوه
آزاد کوه
آزاد کوه نام یکی از بلندترین قله های مرکزی البرز در استان مازندران است. اسم آزادکوه توسط محلیان ساکن اطراف برای این کوه گذاشته شده است و شاید دلیل این نام گذاری این باشد که این کوه به صورت مخروطی بوده و با ارتفاعات اطراف ارتباط ندارد.ارتفاع آزاد کوه 4395متر می باشد . آزادکوه پس از خلنو مرتفع ترین قله در البرز مرکزی است. این قله در جناح شمالی خلنو و در نزدیکی کوه های نور قرار دارد. قله سرچشمه اصلی رودخانه هراز است و در امتداد جنوبی رشته کوه وروشت تا کوه گرگ واقع شده است. بررسی توپوگرافی قله : قله مخروطی شکل و منحصر به فرد آزادکوه چنانکه از نام آن پیداست توسط دیواره های مرتفعی که از سمت شم...
ادامه مطلب