آرامگاه کوروش کبیر

آرامگاه کوروش کبیر
آرامگاه کوروش کبیر
آرامگاه کوروش کبیر، مهم ترین اثر مجموعه ی پاسارگاد؛ که در دوره ای به «مشهد مادر مقدس» معروف شد، از سال 1820 به بعد به عنوان آرامگاه کوروش کبیر شناسایی شد. بنای آرامگاه، میان باغ های سلطنتی قرار داشت و از سنگ های عظیم که درازای بعضی از آنها به 7 متر می رسد، بنا شده است. کوروش در سال 529 پیش از میلاد در آرامگاه خود در پاسارگاد دفن شد. اسکندر هنگام عبور از ایران، بر سر مزار کوروش رفت و دید که در آرامگاه را باز کرده اموالش را غارت کرده اند. وی برآشفت و عامل آن را که شخصی به نام پولیماک بود، کشت و چون کتیبه ها را که به خط ایرانی از قول کوروش بر سنگ حک کرده بودند خواند، دستور داد تا متن یونانی آن را...
ادامه مطلب