آرامگاه کریم خان زند در مجموعه تاریخی ارگ شیراز

آرامگاه کریم خان زند در مجموعه تاریخی ارگ شیراز
آرامگاه کریم خان زند در مجموعه تاریخی ارگ شیراز
آرامگاه کریم خان زند از دیدنی های شیراز است که برای عده زیادی قابل توجه است. با مرگ کریم خان در سحرگاه سیزدهم صفر 1193 هـ.ق امرا و بزرگان زندیه در شیراز به نزاع و درگیری برخاستند که در نتیجه زکی خان بر دیگر مدعیان پیروز شد. هنگامی که زکی خان بر اوضاع تسلط پیدا کرد، جسد کریم خان را بعد از 3 روز که روی زمین مانده بود در یکی از حجرات عمارت کلاه فرنگی در باغ مجاور ارگ کریم خانی که بخشی از آن امروزه به نام باغ نظر یا موزه پارس شهرت دارد، به خاک سپردند. بنا به وصیت خودش پیکر او را در شاه نشین شرقی عمارت نظر شیراز به خاک سپردند. سفرهای بعد از مرگ پس از پیروزی آغامحمدخان قاجار بر شیراز (15 سال...
ادامه مطلب