آرامگاه شیخ حیدر

آرامگاه شیخ حیدر
آرامگاه شیخ حیدر
آرامگاه شیخ حیدر در باغ سرسبز و باصفایی که گورستان قدیمی مشگین شهر بوده و در مرکز شهر قرار دارد، واقع شده است. این بقعه از بیرون به شکل برج مدور و از داخل به شکل 12ضلعی است که تقریباً 18 متر ارتفاع و 10/5 متر قطر دارد و در دو طبقه بنا شده است. طبقه زیرین سردابه است که درِ ورودی آن در شمال برج قرار دارد و به وسیله یک راه پله بلند و یک راه باریک، به طبقه دیگر متصل می شود و قبر شیخ حیدر که گفته می شود پدر شاه اسماعیل اول صفوی بوده است، در منتهی الیه سردابه قرار دارد. این آرامگاه از آجر ساخته شده و بدنه خارجی آن مزین به کاشی کاری فیروزه ای رنگ با اشکال هندسی و آیات سوره فتح و لفظ جلال الله است. سا...
ادامه مطلب