آرامگاه خواجه غلطان زابل

کاروانسرای صفوی هرسین
کاروانسرای صفوی هرسین بر سر راه قدیمی کرمانشاه – همدان، در مقابل فرهاد تراش و در شهرستان هرسین قرار دارد. کاروانسرای صفوی با مساحتی بیش از 6000 متر مربع، یکی از مهم ترین کاروانسراهای غرب کشور در زمان صفوی محسوب میشده است. این بنا در تاریخ 1353/5/13 به شماره 974 به ثبت ملی رسیده است. تاریخچه هر چند بانی اولیه بنا مشخص نیست، اما احداث آن احتمالاً به فرمان شاه عباس اول صفوی آغاز و بنا بر کتیبه موجود در سر در بنا به اهتمام شیخ علیخان زنگنه، صدراعظم شاه سلیمان صفوی به پایان رسیده است. همچنین کاروانسرای صفوی در زمان ناصرالدین شاه قاجار مرمت شده است. در دوره پهلوی به دلیل مورد استفاده قرار...
ادامه مطلب
آرامگاه سپهسالاری
آرامگاه سپهسالار در روستای “چهارده” شهرستان طبس قرار دارد. این بقعه دارای بنای چهار گوش گنبدداری به ابعاد 15×15 متر است و در سه جهت دارای ورودی است. در داخل بنا آثار چند سنگ قبر دیده می شود. به اعتقاد اهالی محل، این بنا مدفن “مالک بن ذیب” و “مالک بن عمر” از سرداران “احنف بن قیس” است که در تعقیب “یزدگرد سوم” آخرین پاشاه ساسانی، راه خود را گم کره و در محل “جوخواه” جان سپردند. این مقبره که به “گنبد جوخواه” نیز معروف است، در دوره قاجار بر مدفن مزبور ساخته شد.  
ادامه مطلب