آتشگاه

آبشار آتشگاه
در باره آبشار آبشار آتشگاه در فاصله 190 کیلومتری شهرستان شهرکرد و در فاصله 40 کیلومتری لردگان قرار دارد.بعد  روستای میلاس روستای آتشگاه قرار دارد. این آبشار بلند ترین آبشار ایران است و به آبشار مینیاتوری معروف است.بدون شک آبشار مینیاتوری یکی از بهترین آبشار های ایران و حتی جهان است.حرکت موجی این آبشار عظیم سکوت منطقه را در هم می شکند و آرامشی از نوعی دیگر به این منطقه هدیه می کند. آبشار آتشگاه در مسیر خود از ابتدای سرچشمه تا اتصال به رودخانه خرسان،فضایی سر سبز و دلنشینی را ایجاد کرده است.ناهمواری های این ناحیه آبشار های متعدد کوچکی را ایجاد کرده که آب خود را از آبشار آتشگاه تامین میکنند...
ادامه مطلب