آب گرم یله گنبد قزوین

آب گرم یله گنبد قزوین
آب گرم یله گنبد قزوین
روستای یله گنبد به دلیل دارا بودن چشمه آب گرم یله گنبد، در میان سایر روستاهاى استان قزوین از اعتبار بیشترى برخوردار است. «یله گنبد» یکى از دهات دهستان «قاقازان» در بخش «ضیاءآباد» شهرستان قزوین است. چشمه آب گرم یله گنبد در پانزده کیلومترى شمال این ده قرار دارد و راه دسترسى به آن سخت و کوهستانى است. این چشمه در کف دره اى که از آن رودخانه کوچکى عبور مى کند و به رودخانه شاهرود مى ریزد، از دل زمین بیرون مى آید. آب چشمه آب گرم یله گنبد از دسته آب هاى معدنى بی کربنات کلسیک آهن و گازدار خیلى گرم است. استحمام در این آب به دلیل وجود گاز کربنیک و گرماى آن، تسکین دهنده و ضد درد است. امروزه یکى از منابع...
ادامه مطلب